mgr BARTOSZ ANTONIAK

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

mgr BARTOSZ ANTONIAK

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Nawiązuje współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Monitoruje rynek zagraniczny w celu nawiązania współpracy partnerskiej. Negocjuje i przygotowuje umowy oraz koordynuje międzynarodową współpracę naukową. Aktualizuje i zamieszcza informacje na anglojęzycznej stronie internetowej Instytutu. Zajmuje się tłumaczeniem publikacji naukowych do czasopism w języku angielskim. Swoją wiedzą i doświadczeniem buduje prestiżowy wizerunek Instytutu za granicą

  mgr inż. RADOSŁAW NOWICKI

  PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

  mgr inż. RADOSŁAW NOWICKI

  PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

  Poszukuje do współpracy zagranicznych partnerów biznesowych ukierunkowanych na innowacyjne przedsięwzięcia. Promuje osiągnięcia Instytutu w zakresie prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowych technologii oraz popularyzuje całokształt jego działalności za granicą. W kontaktach z partnerami biznesowymi uwzględnia potrzeby wynikające z różnic kulturowych poszczególnych państw. Integruje środowisko biznesowe poprzez organizację konferencji, seminariów i spotkań międzynarodowych. Prezentując otwartość na innowacyjność w biznesie reprezentuje Instytut jako organizację ukierunkowaną na nowatorstwo i rozwój w przedsiębiorczości.

   Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności