prof. nzw. dr hab. inż. PIOTR WOYCIECHOWSKI

TECHNOLOGIA BETONÓW

prof. nzw. dr hab. inż. PIOTR WOYCIECHOWSKI

TECHNOLOGIA BETONÓW

Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ekspert z zakresu technologii materiałów budowlanych i technologii betonu. Autor wielu publikacji, prac badawczych i licznych ekspertyz technicznych. Doświadczenie zawodowe i naukowe w dziedzinie technologii betonu predestynuje go do podejmowania zagadnień zarówno z zakresu technologii robót budowlanych, jak i z zakresu badań laboratoryjnych.

  dr inż. GRZEGORZ ADAMCZEWSKI

  TECHNOLOGIA BETONÓW

  dr inż. GRZEGORZ ADAMCZEWSKI

  TECHNOLOGIA BETONÓW

  Specjalista z zakresu szeroko rozumianej technologii betonów cementowych oraz polimerowo-cementowych. Zajmuje się diagnostyką konstrukcji z betonu, w tym również z wykorzystaniem technik nieniszczących lub termowizyjnych, a także wielkowymiarową prefabrykacją betonową. Współpracuje z polskim przemysłem prefabrykacji betonowej, m.in. reprezentując Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) oraz będąc członkiem Komitetu Technicznego Europejskiej Federacji Przemysłu Prefabrykacji Betonowej (BIBM). Autor i współautor 60 publikacji naukowo-technicznych z zakresu technologii betonów, badań metodami nieniszczącymi (GPR, IE, UPV), prefabrykacji betonowej oraz kształtowania trwałości konstrukcji z betonu. Jest również autorem lub współautorem ok. 50 ekspertyz i opinii technicznych, głównie z zakresu diagnostyki konstrukcji betonowych (obiekty mieszkalne i biurowe, parkingi) oraz podłóg przemysłowych. Adiunkt w zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

   dr inż. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK

   TECHNOLOGIA BETONÓW

   dr inż. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK

   TECHNOLOGIA BETONÓW

   Jako ekspert zajmuje się technologią betonów specjalnych, głównie betonów: lekkich, wysokopopiołowych, samozagęszczalnych oraz nawierzchniowych. Zajmuje się wdrażaniem technologii betonu architektonicznego i samozagęszczalnego (SCC), nadzorem nad betonowaniem, bieżącą kontrolą właściwości świeżej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Poszukuje metod zrównoważenia technologii betonu na drodze projektowej, materiałowej i technologicznej. Jest autorem licznych opinii, raportów, ekspertyz oraz autorką lub współautorką ponad 50 publikacji w zakresie technologii betonu i technologii robót. Adiunkt w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

    dr inż. JACEK HALBINIAK

    TECHNOLOGIA BETONÓW

    dr inż. JACEK HALBINIAK

    TECHNOLOGIA BETONÓW

    Specjalizuje się w technologii betonów. Zajmuje się projektowaniem betonów, w tym betonów wysokowartościowych z dodatkami i domieszkami. Opracowuje modyfikacje struktur betonów za pomocą różnych dodatków oraz z wykorzystaniem odpadów przemysłowych. Przygotowuje programy badawcze z zakresu technologii betonów, w tym betonów mrozoodpornych. Wykonuje badania kompozytów betonowych oraz drobnowymiarowych prefabrykowanych elementów drogowych. Bierze udział w realizacji innowacyjnych projektów z zakresu infrastruktury komunikacyjnej.

     Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności