RZECZNIK PATENTOWY

RZECZNIK PATENTOWY

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej. Jest rzecznikiem patentowym, europejskim rzecznikiem patentowym oraz pełnomocnikiem przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Organizuje współpracę ze szkołami wyższymi oraz doradztwo w zakresie uzyskiwania praw na dobrach niematerialnych. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych i zagranicznych, prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Biurem Międzynarodowym Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO), tj. uzyskiwaniu patentów na wynalazki, praw z rejestracji na wzory przemysłowe oraz praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, a także w postępowaniach spornych i sądowo-administracyjnych prowadzonych przed UPRP, OHIM, EPO, sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi w tym przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

    Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności