mgr MARTA KOPEĆ

RADCA PRAWNY

mgr MARTA KOPEĆ

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, handlowym i międzynarodowym. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia z zakresu prawnoekonomicznego funkcjonowania spółek handlowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej, a także jest absolwentką Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Katanii. W Instytucie tworzy nowe niestandardowe rozwiązania w zakresie projektowania oraz realizacji nowych transakcji i przedsięwzięć, w tym zakładania i rejestracji spółek, przygotowania statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych. Sprawuje kontrolę posiedzeń organów Instytutu oraz przeprowadza w nim audyty prawne (due dilligence). Opracowuje opinie prawne na tle interpretacji Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przygotowuje, opiniuje oraz negocjuje wszelkiego rodzaju umowy (w tym również umowy nietypowe), specyfikacje istotnych warunków zamówienia w ramach prawa zamówień publicznych. Zajmuje się także dochodzeniem roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem zawartych umów oraz egzekwowaniem wierzytelności na drodze sądowej.

    Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności