dr inż. MICHAŁ ĆWIĄKAŁA

PREZES ZARZĄDU

dr inż. MICHAŁ ĆWIĄKAŁA

PREZES ZARZĄDU

Nadaje kierunek strategii działań firmy i inspiruje różnorodne przedsięwzięcia. Inicjuje prace badawcze i rozwojowe dotyczące innowacji produktowych, technologicznych i procesowych. Skutecznie zarządza procesem poszukiwania innowacji. Zajmuje się komercjalizacją wiedzy, czyli wdrażaniem pomysłów do biznesu oraz ochroną wytworzonej własności intelektualnej. Działa na rzecz środowiska naukowego i biznesowego poprzez organizację wydarzeń i spotkań promujących ideę wzajemnej współpracy. Tworzy i rozwija nowe sposoby współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem. Prowadzi działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy biznesem i nauką poprzez dostosowanie kierunków kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji. Efektywnie zarządza potencjałem ludzi – ich wiedzą i doświadczeniem tak, aby Instytut był miejscem rozwijania pasji, wspierania kreatywności i innowacyjnych działań. W Instytucie propaguje wysoką kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku, otwartym dialogu, efektywnej komunikacji oraz profesjonalizmie w działaniu.

    Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności