dr inż. JOANNA KORZENIOWSKA

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ISO

dr inż. JOANNA KORZENIOWSKA

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ISO

Ekspert w zakresie ochrony środowiska. Zajmuje się obsługą przedsięwzięć proekologicznych o charakterze inwestycyjnym i innowacyjnym. Wprowadza na rynek alternatywne technologie przetwarzania odpadów przemysłowych oraz materiałów z recyklingu w produkty wysokiej jakości. Bada i ocenia wpływ inwestycji na społeczeństwo i środowisko oraz opiniuje zagrożenia i korzyści rozwiązań w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykorzystuje nowoczesną metodologię i trendy w zarządzaniu procesami w zakresie osiągnięcia najwyższej jakości poprzez wprowadzanie norm i procedur zarządzania jakością ISO. Z sukcesem prowadzi działania w zakresie uzyskania kompromisu pomiędzy społeczeństwem, środowiskiem naturalnym a planowaną inwestycją.

    Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności