dr hab. MAREK REMBIŚ

OCENA JAKOŚCI MATERIAŁÓW MINERALNYCH

dr hab. MAREK REMBIŚ

OCENA JAKOŚCI MATERIAŁÓW MINERALNYCH

Specjalizuje się w badaniach skał oraz różnych materiałów mineralnych stosowanych w budownictwie ogólnym i drogowym. Zajmuje się identyfikacją oraz oceną jakości tych materiałów, a także określa przyczyny i stopień ich zniszczenia oraz możliwości rewitalizacji i poprawy ich parametrów technicznych. Wykonuje badania petrograficzne odpadów górniczych pod względem możliwości i warunków ich przemysłowego wykorzystania. Autor wielu publikacji naukowych oraz współtwórca kilku patentów dotyczących materiałów mineralnych oraz ich nowych technologii wykorzystywanych w górnictwie oraz w budownictwie zabytkowym i współczesnym.

  inż. ANDRZEJ GÓRNAŚ

  OCENA JAKOŚCI MATERIAŁÓW MINERALNYCH

  inż. ANDRZEJ GÓRNAŚ

  OCENA JAKOŚCI MATERIAŁÓW MINERALNYCH

  Organizuje i koordynuje procesy technologiczne. Przygotowuje i nadzoruje rozwój procesu produkcyjnego nowych projektów od strony technicznej i technologicznej. Dokonuje weryfikacji kalkulacji kosztowych i optymalizacji kosztów związanych z procesem produkcji w odniesieniu do kontroli jakości surowców i wyrobów gotowych. Tworzy specyfikację produktów oraz podejmuje działania korygujące w przypadku problemów technologicznych podczas ich wytwarzania. Współpracuje z laboratoriami w zakresie badań materiałów w celu określenia ich przydatności i możliwości innowacyjnego wykorzystania.

   Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności