mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI

NADZÓR INWESTORSKI

mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI

NADZÓR INWESTORSKI

Prowadzi działania związane z projektowaniem i wykonawstwem w zakresie budownictwa inżynieryjnego dla inwestorów publicznych i prywatnych. Sporządza dokumentacje techniczne w tym: założenia projektowe, projekty wstępne, koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne, uzgodnienia projektowe. Nadzoruje budowy i świadczy usługi Inżyniera Kontraktu wg warunków FIDIC. Zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych, dokumentacji przetargowych (np. SIWZ) oraz doradztwem kontraktowym. Dzięki swoim kompetencjom, w Instytucie stanowi mocny filar działalności w zakresie technika i przemysł.

  mgr inż. JAROSŁAW CHROBOK

  NADZÓR INWESTORSKI

  mgr inż. JAROSŁAW CHROBOK

  NADZÓR INWESTORSKI

  Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Budowa Dróg i Lotnisk oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami, a także Międzynarodowych Zasad Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych według FIDIC. Specjalizuje się w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Jako Inspektor Nadzoru Budowlanego skrupulatnie sprawdza zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową i w razie potrzeby uzgadnia możliwość zastosowania alternatywnych rozwiązań. Od wielu lat aktywny we wdrażaniu nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowo-mostowym. Jego zaangażowanie i doświadczenia w praktyce drogowo-mostowej wyraża kilkadziesiąt inwestycji zrealizowanych z jego udziałem i najczęściej pod jego kierunkiem.

   dr inż. GRZEGORZ KACPRZAK

   NADZÓR INWESTORSKI

   dr inż. GRZEGORZ KACPRZAK

   NADZÓR INWESTORSKI

   Absolwent Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz francuskich uczelni: L’Institut Catholique d’Arts et Métiers w Lille, Institut National des Sciences Appliquees de Lyon i L’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat w Lyonie. Zawodowo związany z jedną z największych firm budowlanych w Polsce – Warbud SA. Specjalista w zakresie geotechniki i fundamentowania. Zajmuje się realizacją projektów budowlanych w zakresie fundamentowania, wgłębnego wzmacniania gruntu dla budownictwa kubaturowego, przemysłowego, infrastrukturalnego i stosowania geosyntetyków. Jest autorem ponad 130 opracowań (ekspertyzy, opinie, projekty budowlane i wykonawcze). Posiada uprawnienia: geologiczne, budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz rzeczoznawcy PZITB.

    Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności