GRAŻYNA LASKOWSKA

KSIĘGOWOŚĆ

GRAŻYNA LASKOWSKA

KSIĘGOWOŚĆ

Certyfikowana samodzielna księgowa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w pełnej księgowości spółek kapitałowych, spółek osobowych, samodzielnych przedsiębiorców, fundacji oraz stowarzyszeń. W Instytucie prowadzi elementy księgowości zarządczej, pozwalające zarządowi i właścicielom na stałą kontrolę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uzgodnione raporty sporządza według najnowszych standardów stosowanych przez polskie i światowe koncerny. Aktywnie bierze udział w komercjalizacji nowoczesnych technologii, w tworzeniu dla nich optymalnej polityki rachunkowości, w tym m.in. planowaniu kont i analizie kosztów, przygotowywaniu wniosków kredytowych o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa, sporządzaniu prognoz finansowych. Reprezentuje Instytut przed US, ZUS i audytorem. Czynnie monitoruje w Instytucie należności i zobowiązania.

    Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności