Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. to jednostka naukowo-badawcza oraz wdrożeniowa prowadząca działalność niezależną, bezstronną i poufną, ukierunkowaną na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi innowacyjnym biznesem. Naszą misją jest efektywne zarządzanie wiedzą, rozumiane jako tworzenie i transferowanie wiedzy oraz wsparcie przedsiębiorczości komercyjnym wykorzystaniem własności intelektualnej.

Jesteśmy organizacją, która swoją działalność opiera na transparentności, uczciwości, odpowiedzialności i profesjonalizmie. Fundamentem Instytutu są ludzie, dla których powyższe cechy są wartością. Dzięki temu możemy świadczyć naszym klientom wysokiej jakości usługi oraz spełniać ich oczekiwania. Szeroka wiedza i posiadane doświadczenie praktyczne naszych ekspertów pozwala nam na skuteczną realizację innowacyjnych przedsięwzięć i rozszerzanie zakresu działalności zgodnie z potrzebami klientów. Instytut stale współpracuje z szeregiem uznanych specjalistów z różnorodnych dziedzin, instytucjami zajmującymi się działalnością naukowo-badawczą i wdrożeniową oraz przedsiębiorstwami bezpośrednio związanymi z przemysłem.

Oferując innowacyjne, zrównoważone oraz zintegrowane rozwiązania w dziedzinie planowania, projektowania, technologii, wykonawstwa, zarządzania i nadzoru w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz ochrony środowiska, jak również pozyskiwania, zarządzania oraz rozliczania dotacji UE, dbamy o dostarczanie najlepszych rozwiązań na rynku krajowym i zagranicznym. Na wysokim poziomie realizujemy usługi związane z powyższymi procesami inwestycyjnymi.

Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. specjalizuje się w strategicznych usługach doradczych związanych z wdrażaniem innowacji, oraz komercjalizacją wiedzy i technologii. Oferujemy całościową obsługę nowatorskich przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów technologicznych, techniczno-inżynieryjnych, proekologicznych, organizacyjnych, prawnych, finansowych, w tym realizowanych m.in. ze źródeł Unii Europejskiej.

Na tej stronie używamy cookies. Przeczytaj więcej w polityce prywatności