DANE REJESTROWE SPÓŁKI

INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.

ul. Malborska 3/111A

03-286 Warszawa

KRS

0000526267

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

NIP

5272721779

REGON

147469740

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1 125 000,00 PLN

NUMER KONTA BANKOWEGO

ING Bank PL 56 1050 1025 1000 0090 3040 7499

KONTAKT

e-mail: biuro@ibit.net.pl

PRZEPRASZAMY, STRONA W MODERNIZACJI